Provider image

In deze zaak werd de stedenbouwkundige aanvraag voor een sociaal woningbouwproject geweigerd (zowel door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente als in beroep door de deputatie). Als gevolg hiervan kan de gemeenteraad geen beslissing nemen omtrent de aanvraag tot het aanpassen van het wegentracé die verband hield met de niet-goedgekeurde aanvraag.