Provider image

De milieuvergunning voor de uitbreiding van een paardenhouderij in functie van het organiseren van paardenwedstrijden ('recreatie'), gelegen in (volgens het gewestplan) agrarisch gebied, wordt vernietigd. Hoewel art. 5.6.7 VCRO toelaat af te wijken van de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan, heeft de deputatie van de provincie de afwijking niet voldoende gemotiveerd. De formele motiveringsplicht werd geschonden.