Langer thuis wonen met Vital

Zorgbedrijf Antwerpen ontwikkelde samen met Senso2Me een systeem met sensoren om senioren die alleen wonen beter op te volgen. Het Zorgbedrijf wil dat de ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Het systeem werd Vital genoemd, en vormt een nieuwe versie van "Valere" de draadloze alarmknop die het zorgbedrijf eerder al lanceerde.

De bedoeling van het systeem is om de oudere te kunnen monitoren en bij problemen (bv een val) snel de alarmcentrale te verwittigen.

In dit systeem moet de oudere niet langer een alarmknop dragen of in huis hebben die hij/zij op eigen krachten dient te activeren. Door het plaatsen van verschillende sensoren in de woning worden de bewegingen van de bejaarde gedetecteerd en kan men weten of er iemand al dan niet in de buurt is. Bij ongewone activiteit of vermoeden van een ongeluk of probleem, wordt de alarmcentrale automatisch op de hoogte gesteld. Er wordt ook een centraal "zorgstation" geïnstalleerd met een ingebouwde micro. Zo kan de zorgcentrale vanop afstand communiceren met de bejaarde om te horen of alles in orde is.

Elk systeem wordt volledig op de bewoner zelf afgesteld. En de bewoner kan het systeem ook volledig uitschakelen, als ze dat willen. Naast de sensoren, kan de bejaarde ook nog steeds de klassieke alarmknop gebruiken.

Alvorens het systeem te lanceren, werd het eerst uitvoerig getest in verschillende rusthuizen van het Zorgbedrijf. Het systeem werd wel ontwikkeld om mensen langer te kunnen laten woning in de eigen woning, maar ook in zorgtehuizen kan het zeker nuttig zijn. In dat geval kan het personeel zelf ook communiceren met het systeem in de kamer.

Het zorgbedrijf heeft veel geïnvesteerd in het bedrijf en de ontwikkeling van het systeem. De doelstelling is tweeledig: mensen kunnen langer op een veilige manier thuis wonen en er wordt werk uit handen genomen van zorgverleners en mantelzorgers, waardoor er meer tijd vrijkomt voor het belangrijke menselijke contact. Wie het Vital systeem in huis wil halen kan dat vanaf 199 euro, met een bijkomende abonnement van 2 euro per dag voor de alarmcentrale.

Meer informatie op de website van Zorgbedrijf Antwerpen