Provider image

De wet geeft een vrijstelling aan instellingen voor kinderopvang - die daartoe door de overheid officieel zijn erkend of opgericht - voor de betaling van auteursrechten in geval de reproductie of de mededeling van werken. Deze vrijstelling geldt alleen in het raam van de pedagogische activiteiten.