Provider image

Deze wet voorziet in een tijdelijk antwoord op de belangrijkste moeilijkheden als gevolg van de Brexit in de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de federale wetgever vallen. Behalve de bepalingen van titel 7 Economie, treedt deze wet enkel in werking bij de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord met de Europese Unie. Het voorziet onder meer dat, indien het verblijfsdocument van een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk zou komen te vervallen, de burgemeester dit…