Provider image

Deze verordening legt CO2-emissievereisten vast voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen. Met ingang van 01.01.2020 geldt voor het gehele EU-wagenpark een streefcijfer van 95 g CO2/km voor de gemiddelde emissies van nieuwe personenauto's en van 147 g CO2/km voor de gemiddelde emissies van nieuwe, in de Unie geregistreerde lichte bedrijfsvoertuigen.