Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiĆ«le noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 17-06-2020
12.06.2020 KB betr. de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel personeel van de hulpverleningszones [ Coronavirus ]
# Personeel, Noodplanning, Bestuur, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 22-06-2020
05.06.2020 KB wijz. KB 22.05.1965 houdende vaststelling van de regels voor de tussenkomst van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening
# Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 22-06-2020
05.06.2020 KB wijz. KB 28.11.2018 betr. de facturatie naar aanleiding van de tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst
# Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 09-06-2020
29.05.2020 MB betr. de opleiding en het getuigschrift FiST-API Antenne, FiST-API Debriefer en FiST-API Supervisor voor de leden van de openbare hulpdiensten
# Noodplanning, Veiligheid Lees meer