Alle lokale besturen moeten zich voorbereiden op elke potentiële noodsituatie. De wetgever heeft hiervoor een structuur opgelegd die voorziet in de oprichting van een veiligheidscel en de aanduiding van een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning. Deze staan in voor de redactie en het actueel houden van de verschillende noodplannen. 

Als ledenorganisatie wil de VVSG de lokale besturen hierin ondersteunen. Heeft u juridische of bestuurlijke vragen omtrent de noodplanning of wilt u een probleem aankaarten dat opgelost dient te worden door een hogere overheid? Dan kan u steeds contact opnemen met Kris Versaen via mail (kris.versaen(at)vvsg.be) of telefoon (02/211.56.04). 

Recente kennisitems

Kennisitem - 19-08-2020
20.07.2020 KB wijz. KB 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM
# Personeel, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, SDG's, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 17-07-2020
26.06.2020 Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020 - Kanselarij en Bestuur (art. 55-57)
# Financiën, Personeel, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Lokale Politie, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 17-07-2020
26.06.2020 Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020
# Financiën, Personeel, Gezondheidsbeleid, Noodplanning, Lokale Politie, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 21-09-2020
22.06.2020 Wet wijz. KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de reddingstrook betreft
# Noodplanning, Preventie en veiligheid, Veiligheid Lees meer