Opleidingen en studiedagen

Recente kennisitems

Kennisitem - 31-10-2019
25.10.2019 MB houdende vaststelling van de forfaitaire basiskosten en de variabelen voor de berekening van het bedrag van de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem en van de inhoud van het aanvraagdossier
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd read.more
Kennisitem - 07-10-2019
29.09.2019 KB wijz. KB 14.12.1999 waarbij een jaarstatistiek van de exploitatie van bioscoopzalen wordt voorgeschreven
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd read.more
Kennisitem - 02-10-2019
Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten
# Financiën, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Vrije tijd read.more
Kennisitem - 15-10-2019
16.09.2019 KB wijz. KB 15.03.1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van
# Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Veiligheid, Vrije tijd read.more