Recente kennisitems

Waarom hebben lokale besturen een pensioenprobleem? 1
Kennisitem - 05-09-2019
Waarom hebben lokale besturen een pensioenprobleem?
# Personeel, Financiën, Bestuur read.more
Kennisitem - 17-09-2019
29.08.2019 KB tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het KB 29.04.2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
# Financiën, Bestuur read.more
Kennisitem - 26-08-2019
29.07.2019 KB tot vaststelling van de schaal van de verhogingen van het minimum van de belastbare winst voorzien in art. 342, par. 4, tweede lid, van het WIB 1992 in geval van niet-aangifte of laattijdige overlegging van de aangifte door een onderne
# Financiën, Bestuur read.more
Kennisitem - 05-08-2019
22.07.2019 KB tot uitvoering van art. 107 van de wet 11.02.2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen
# Financiën, Milieu en klimaat, SDG's, Bestuur, Natuur & Milieu read.more