Recente kennisitems

Kennisitem - 31-03-2020
27.03.2020 Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet 25.04.2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en b
# Financiën, Economie, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Visualisatie en participatie bezorgen meerjarenplan groot draagvlak 2
Kennisitem - 25-03-2020
Visualisatie en participatie bezorgen meerjarenplan groot draagvlak
# Politiek bestuur, Financiën, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 23-03-2020
Bestek, gunning en plaatsing
# Overheidsopdrachten, Financiën, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 20-03-2020
Team werking en organisatie - contactpagina
# Financiën, Personeel, Burgerzaken, Politiek bestuur, Overheidsopdrachten, Samenwerking & verzelfstandiging, Bestuur Lees meer